Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Τα αργύρια της προδοσίας ...

πλωσεν ἡ Πόρνη, τὰς τρίχας σοὶ τῷ Δεσπότῃ, ἥπλωσεν Ἰούδας, τὰς χεῖρας τοῖς παρανόμοις, ἡ μέν, λαβεῖν τὴν ἄφεσιν, ὁ δέ, λαβεῖν ἀργύρια. Διό σοι βοῶμεν, τῷ πραθέντι καὶ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, Κύριε δόξα σοι.

Πάντα επίκαιρα τα πατερικά κείμενα. 

Ποιοι είναι οι σύγχρονοι Ιούδες*, οι απλώνοντες τας χείρας στους παρανόμους** ώστε να λάβουν από αυτούς τα αργύρια*** της Προδοσίας****; 

* Ιούδες: Κυβερνώντες και οι συν αυτοίς 

** Παράνομοι: Ευρωπαίοι , Νέα τάξη πραγμάτων 

*** Αργύρια: Χρηματοδοτήσεις ΜΚΟ κλπ 

**** Προδοσία: Εξισλαμισμός της χώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου