Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

«Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν»

 

«Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εκζητούντες τον Κύριον, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού»

"Καθείλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς˙ πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς"

Περί Πίστεως ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου