Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Τελώνου και Φαρισαίου _ Καλό Τριώδιο

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοὶ πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεύμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον, ἀλλ\' ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνω σου ἐλέει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου