Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024

Χρονιά Πολλά στους Έλληνες ...


 


«Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον …»

  «Σήμερον της Σωτηρίας ημών το κεφάλαιον …»

   25η Μαρτίου

  Σήμανε η Σωτηρία του γένους των Ανθρώπων, δια του

 Ευαγγελισμού της Θεοτόκου …

  Σήμανε η Σωτηρία του γένους των Ελλήνων, δια της

 Επαναστάσεως του 1821 …

  Η καρδιά της Παγκόσμιας Ελλάδας κτυπά σε όλο τον

 κόσμο.

  Ένα δείγμα από την Αυστραλία (Σίδνεϊ).

  Οι χοροί – ο Εθνικός ύμνος.

   Ποτέ μην ξεχνάμε ότι δύο συνθήματα ελευθέρωσαν την

 Ελλάδα μας.

-        «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα

 χρόνια σκλαβιά και φυλακή»!

-        «Ελευθερία ή Θάνατος»!

   Είναι τα συνθήματα που έδιωξαν τον φόβο

 του   θανάτου  από τους Έλληνες!!!

 Οι εξιουσιαστές γνωρίζοντας πολύ καλά αυτή την τεράστια αλήθεια μέσω της Μεγάλης Απάτης του κοροϊδοϊού κατάφεραν και έσπειραν τον φόβο του θανάτου στον σύγχρονο άνθρωπο, δημιουργώντας την νέα γεννιά δούλων!

 Τιμή στους πάντα Ελεύθερους Μανιάτες !

Κυριακή 17 Μαρτίου 2024

Ο χαμένος Παράδεισος ... (αρχή της Μεγάλης τεσσαρακοστής)

«Ἐξεβλήθη ὁ Ἀδάμ, τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς, διὰ βρώσεως πικρᾶς, ἐν ἀκρασίᾳ ἐντολήν, μὴ φυλάξας τὴν τοῦ Δεσπότου, καὶ κατεκρίθη, ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη αὐτός, ἱδρῶτι δὲ πολλῷ, ἐσθίειν ἄρτον αὐτοῦ. Διὸ ἡμεῖς ποθήσωμεν ἐγκράτειαν, ἵνα μὴ ἔξω θρηνήσωμεν, τοῦ Παραδείσου, ὥσπερ ἐκεῖνος, ἀλλ' εἰς αὐτόν ἐλευσώμεθα».

Σάββατο 16 Μαρτίου 2024

Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε …

 Καλή Μεγάλη 

 «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν ὧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ὧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; Ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ  δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; Ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Ματθ. 7, 15).

Κυριακή 10 Μαρτίου 2024

Η LGBT κοινότητα και το «αγαπημένο» ισλάμ ….

   Η κοινότητα τω LGBT κλπ έκανε διαδήλωση (το 2015) καταγγέλλοντας την ισλαμοφοβία. Υπεράσπιζαν το εισαγόμενο παράνομα Ισλάμ στην χώρα των Ελλήνων.

  Γνώριζαν βεβαίως ότι σε ισλαμικές χώρες τους πετούν από ταράτσες.

  Σήμερα αλλοδαποί (το πιθανότερο ισλαμιστές) με Έλληνες πιτσιρικάδες τους επιτέθηκαν στην Θεσσαλονίκη.

  Υπάρχει κάποιος να εξηγήσει πως είναι δυνατόν να υπερασπίζεσαι το ισλάμ στην Ελλάδα (όταν αυτοί σε λιθοβολούν στις χώρες τους); Καταγγέλλοντας την «ισλαμοφοβία»!

  Σήμερα που ισλαμιστές τους επιτίθενται και στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να τους υπερασπίζονται;;;;;

Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα _ Νικηφόρος Βρεττάκος

 Ὅταν κάποτε φύγω ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς

θὰ ἑλιχθῶ πρὸς τὰ πάνω ὅπως ἕνα ρυακάκι ποὺ μουρμουρίζει.
Κι ἂν τυχὸν κάπου ἀνάμεσα στοὺς γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω ἀγγέλους, 

θὰ τοὺς μιλήσω ἑλληνικά!  

ἐπειδὴ δὲν ξέρουνε γλῶσσες. 

Μιλᾶνε μεταξὺ τους μὲ μουσική!

Σάββατο 2 Μαρτίου 2024

Κυριακή του ευσπλάχνου Πατρός !

  «Ὢ πόσων ἀγαθῶν, ὁ ἄθλιος ἐμαυτὸν ἐστέρησα! ὢ ποίας βασιλείας ἐξέπεσα ὁ ταλαίπωρος ἐγώ! τὸν πλοῦτον ἠνάλωσα, ὅν περ ἔλαβον, τὴν ἐντολὴν παρέβην. Οἴμοι τάλαινα ψυχὴ! τῷ πυρὶ τῷ αἰωνίῳ λοιπὸν καταδικάζεσαι· διὸ πρὸ τέλους βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ. Ὡς τὸν Ἄσωτον δέξαι με υἱόν, ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με».

  «Τῆς πατρικῆς δωρεὰς διασκορπίσας τὸν πλοῦτον, ἀλόγοις συνεβοσκόμην ὁ τάλας κτήνεσι, καὶ τῆς αὐτῶν ὀρεγόμενος τροφῆς ἐλίμωττον μὴ χορταζόμενος, ἀλλ' ὑποστρέψας πρὸς τὸν εὔσπλαγχνον Πατέρα, κραυγάζω σὺν δάκρυσι· Δέξαι με ὡς μίσθιον, προσπίπτοντα τῇ φιλανθρωπίᾳ σου, καὶ σῶσόν με».