Κυριακή 12 Απριλίου 2020

Σήμερα 7.528 έτη από κτίσεως κόσμου ...

    Στο συναξάρι της Κυριακής των Βαΐων (12.4.2020) διαβάζουμε ότι: Το έτος 942 μ.Χ. αντιστοιχεί στο 6540 έτος από κτίσεως κόσμου.
« … Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἐν ἔτει ἑξακισχιλιοστῷ τετρακοσιοστῷ πεντηκοστῷ (6450) από κτίσεως κόσμου (ήτοι τω 942 μ.Χ.), ἀνεκομίσθη ἡ τιμία Ζώνη τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἀπὸ τῆς ἐπισκοπῆς Ζήλας ἐπὶ τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων, …. »
  Με άλλα λόγια η Αγία Γραφή μας λέει ότι η «κτίσις κόσμου» πραγματοποιήθηκε (6540-942 =) 5.508 έτη προ της Γεννήσεως του Ιησού Χριστού.
  Δηλαδή η σημερινή ηλικία της ανθρωπότητος είναι: (5508 + 2020 = ) 7.528 έτη.
  Μήπως αγαπητοί επιστήμονες πρέπει να ξαναδούμε το θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου